Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Psykoterapialla pyritään korjaamaan haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja.

 

Terapiassa pohditaan ja kehitetään asiakkaalle soveltuvia toimintamalleja vaikeisiin elämän tilanteisiin. Psykoterapia on yhteistyösuhde, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Keskeisiä käyttämiäni työmuotoja ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, taideterapia, sensomotorinen psykoterapia ja neurofeedback-hoito. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan tunteiden ja ajatuksien yhteyttä käyttäytymiseen. Opetellaan uusia ongelmanratkaisutaitoja ja parempia selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin.

Lasten ja nuorten psykoterapia

Lasten ja nuorten psykoterapiassa käytetään ikä- ja kehitystasoon soveltuvia samoja KKT-työtapoja kuin aikuisilla. Terapiassa luovien menetelmien käyttö tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen tutkimisessa on myös keskeistä. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa käytetään lapsilla ja nuorilla etenkin ahdistuneisuus-, mieliala- ja käytöshäiriöiden hoidossa.

Seuraan terapian etenemistä asiakkaalta saamani suoran palautteen perusteella ja käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä arviointilomakkeita. Psykoterapia voidaan toteuttaa joko etä- tai läsnäoloterapiana asiakkaan tilanteen tai tarpeen mukaan.

Minulla on psykoterapiasopimus Kelan kanssa, joka kattaa Jyväskylän, Muuramen ja Uuraisten alueet.

Teen yksilö psykoterapiaa vaativana lääkinnällistä kuntoutuksena, joka edellyttää lääkärin laatimaa kuntoutussuunnitelmaa ja Kelan hyväksyntää.

 

Minulle tervetulleita ovat aikuisasiakkaat, niin lapset kuin nuoretkin.