Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa opetellaan uusia ajatus- ja toimintamalleja.

Opiskelen psykoterapiaa Tampereen yliopistossa. Opiskelujeni painotus on lasten ja nuorten kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ja valmistun vuonna 2019. Tällä hetkellä hyödynnän kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) menetelmiä ja näkökulmia toimintaterapiassa ja neuropsykiatrisessa valmennuksessa. KKT:ssä tutkitaan tunteiden ja ajatuksien yhteyttä käyttäytymiseen. Opetellaan uusia ongelmanratkaisutaitoja ja parempia selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin.

 

Kognitiivisen käyttäytymisterapia on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi monissa arvostetuissa tutkimuksissa. Lasten terapioissa parhaita tuloksia on saatu mm. sosiaalisen ahdistuksen, pelkojen, pakko-oireiden, käytöshäiriöiden ja neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa.