Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa opetellaan uusia ajatus- ja toimintamalleja.

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti. Tällä hetkellä hyödynnän kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) menetelmiä ja näkökulmia toimintaterapiassa. KKT:ssä tutkitaan tunteiden ja ajatuksien yhteyttä käyttäytymiseen. Opetellaan uusia ongelmanratkaisutaitoja ja parempia selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin.

 

Kognitiivisen käyttäytymisterapia on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi monissa arvostetuissa tutkimuksissa. Lasten terapioissa parhaita tuloksia on saatu mm. sosiaalisen ahdistuksen, pelkojen, pakko-oireiden, käytöshäiriöiden ja neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa.