Ajattelun avaimet

Me kaikki pystymme kehittämään joustavuuttamme, yhteistyökykyämme, itsenäisyyttämme ja elämän kunnioittamista. Joskus kuitenkin tarvitsemme oikean polun löytämiseksi kysymyksiä, jotka ohjaavat meitä eteenpäin. Ajattelun avaimet -korttisarja tarjoaa välineitä siihen, miten kyseenalaistaa omat ajatukset, asenteet ja arvot sekä miten muuttua aktivoimalla omaa ajattelua.

 

Suomalainen ajattelija ja elämäntaidon opettaja Olavi Tähtelä (1935-1996) tiesi, että monilla meistä on vain kolme vaihtoehtoa vastata elämän tuomiin ahdistuksiin, yllätyksiin ja tappioihin: jäykistyminen, hyökkäys ja pako.

Hänen elämäntyönsä johtotähtenä oli, että vaihtoehtomme lisääntyvät, ihmistaidot voittavat eläimelliset taidot ja me saamme riittävästi välineitä ihmisviidakossa selviytymiseen.

Tule tutuksi itsellesi ja avaa näköala uuteen.


Vuosien 2018 ja 2019 aikana olen valmistellut Ajattelun avaimet – korttisarjaa, joka perustuu Olavi Tähtelän ajatuksiin. Se on itseopiskelumenetelmä, jonka avulla voi lisätä ajattelun taitoja ja rakentaa sisäistä eheyttä.

 

Lue lisää: www.ajattelunavaimet.fi.