Neuropsykiatrinen toimintaterapia

Neuropsykiatrisessa toimintaterapiassa keskitytään tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja toiminnanohjauksen taitojen lisäämiseen.

Neuropsykiatrinen toimintaterapia

 

 

Näiden taitojen harjoittelua tarvitsevat erityisesti lapset, joilla on adhd, add tai vastaavanlaisia piirteitä. Kehittämässäni Fokus-valmennuksessa on toimintaterapian, nepsy-valmennuksen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian elementtejä, ja se voidaan toteuttaa yksilökäynneillä, pariterapiana tai pienryhmässä.

Fokus-jaksot

Fokus-startti™ on 20 kerran kokonaisuus, jossa kartoitetaan asiakkaan haasteet, lisätään itseymmärrystä ja myötätuntoa itseä kohtaan. Fokus-startti jaksoon kuuluu lähipiirin ohjaamista, kokeillaan neurofeedback hoitoa 2-4 kertaa, etsitään keinoja, joilla omatoimisuutta voi vahvistaa. Keskitytään arjen asioihin: aamutoimiin, läksyjen tekemiseen ja itsestä huolehtimiseen.

 

Fokus-treeni™ I on 20 kerran kokonaisuus, jossa kehitytään ajankäytön, itsehillinnän, tunteiden säätelyn ja toiminnanohjauksen harjoitteluun.

 

Fokus-treeni™ II on myös 20 kerran tehostettu kokonaisuus, jossa painopiste on toimintaterapian lisäksi neurofeedback-hoidossa.

 

Fokus-ryhmä on pari tai pienryhmä kuntoutusta, jossa pääpaino on sosiaalisissa taidoissa, toisten huomioimisessa ja oman erityisyyden hyväksymisessä.

 

Fokus-valemennukset Jyväskylässä

 

 

Fokus-jaksojen tavoitteet tarkentuvat vielä asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Fokus-jaksoille voi tulla Jyväskylän kaupungin, sairaanhoitopiirin tai Kelan maksusitoumuksella.